Zajęcia dodatkowe


 

   Oprócz podstawowego programu edukacyjnego realizowanego w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych tj.:

 

*  Kółko plastyczne  prowadzone przez mgr Anne Rduch oraz mgr Monike Koczy - Grzybek, którego celem głównym jest- rozwój uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz  ekspresji twórczej, w toku różnorodnych działań plastycznych.

 

*  Kółko taneczne prowadzone przez mgr Katarzynę Bryk oraz mgr Małgorzatę Płóciennik, którego głównym celem jest- rozwój twórczej postawy, koordynacji i sprawności ruchowej, a także wyrażanie siebie poprzez ruch.

 

*  Kółko eksperymentalne prowadzone przez mgr Wiolettę Wasążnik oraz Agatę Holonę, którego głównym celem jest- poznawanie świata. Dzieci w tym celu będą: szukać, badać, eksperymentować, obserwować, zbierać i klasyfikować przyrodę.