Raport z ewaluacji zewnętrznej


Aby zobaczyć raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w naszej placówce należy wejść na stronę internetową:  www.nseo.pl