Ramowy rozkład dnia


6:00-8:00       Schodzenie się dzieci. Indywidualne kontakty z rodzicami i dziećmi.             Zabawy w wybranych kącikach tematycznych.

 

8:00-9:00       Ćwiczenia poranne lub zestaw zabaw ruchowych. Czynności                                         porządkowo- gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych                           (czynnosci higieniczne), przygotowanie do śniadania, śniadanie.

 

9:00-10:00     Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczycielawyzwalające                                   aktywność dzieci w różnych sferach. Realizacja podstawy programowej                          wychowania przedszkolnego.Indywidualna praca stymulująca lub korekcyjno- kompensacyjna,

 

10:00-11:00   Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze,

                       zabawy w ogrodzie.

 

11:00-12:00   Czynności samoobsługowe (higieniczne), przygotowanie do obiadu.                                Obiad. Przygotowanie do odpoczynku.

 

12:00-14:00   Odpoczynek, relaksacja, słuchanie bajek literackich i muzycznych.

 

14:00-15:00   Podwieczorek. Czynności higieniczne przed i po posiłku. Zabawy                                    ruchowe, zabawy dowolne w kącikach  tematycznych, zabawy

                       przy stoliczkach (układanki, puzzle), działalność plastyczna.

 

15:00-16:30  kontakty  indywidualne z rodzicami, zabawy i zajęcia stoliczkowe, układanki, puzzle, gry,rozchodzenie się dzieci.