Zajęcia dodatkowe


 

   Oprócz podstawowego programu edukacyjnego realizowanego w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych tj.:

 

*  Kółko plastyczne "Mały artysta" prowadzone przez mgr Wiolettę Wasążnik oraz Agatę Holonę, którego celem głównym jest- rozwój uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz  ekspresji twórczej, w toku różnorodnych działań plastycznych.

 

*  Kółko taneczne "Taniec" prowadzone przez mgr Katarzynę Bryk, którego głównym celem jest- rozwój twórczej postawy, koordynacji i sprawności ruchowej, a także wyrażanie siebie poprzez ruch.

 

*  Kółko eksperymentalne "Mały Einstein" prowadzone przez mgr Sylwię Dudzic oraz  mgr Wioletę Szefer, którego głównym celem jest- poznawanie świata. Dzieci w tym celu będą: szukać, badać, eksperymentować, obserwować, zbierać i klasyfikować przyrodę.