Grupa IV


Wychowawca grupy - mgr Małgorzata Płóciennik